Är det lätt att få ett företagslån? 

Att söka och erhålla företagslån är en process som varierar beroende på flera faktorer och medför olika faror. Många företagare står inför utmaningar när de söker finansiering för sina företagsambitioner eller spelsajter, och det är viktigt att förstå de komplexiteter som kan uppstå under denna resa.

 

En av de centrala faktorerna som påverkar möjligheten att få företagslån är företagets kreditvärdighet. Långivare granskar noggrant företagets ekonomiska historia och kreditprofil för att bedöma risken. Om företaget har en stabil ekonomisk bakgrund och en god kreditvärdighet ökar chanserna att få ett lån.

Däremot kan mindre etablerade företag eller de som har haft ekonomiska svårigheter möta svårigheter när de söker företagsfinansiering. Långivare kan vara tveksamma att bevilja lån till företag med högre risk, vilket skapar en utmanande situation för många företagare.

 

Ett annat avgörande element är affärsplanen. Långivare vill se en tydlig och genomtänkt affärsplan som visar hur företaget kommer att använda lånet och hur det planerar att återbetala det. En stark och realistisk affärsplan kan övertyga långivare om att företaget är värt att investera i.

För företagare som saknar tillräckligt med tillgångar eller säkerheter kan det vara ännu svårare att få lån. Många långivare kräver säkerhet för att minska risken, vilket kan vara en utmaning för mindre företag eller de som är i uppstartsfasen.

 

Trots dessa utmaningar finns det också många möjligheter för företagsfinansiering för ricky partners. Alternativa finansieringskällor som peer-to-peer-utlåning, online-långivare och småföretagslånprogram kan erbjuda flexibilitet och snabbare beslutsprocesser än traditionella banker.

För att öka sina chanser att få företagslån bör företagare vara förberedda och strategiska i sin finansiella planering. Det inkluderar att:

Förbättra kreditvärdigheten: Genom att hålla sina personliga och företagskreditprofiler sunda kan företagare öka sina chanser att få godkännande för lån.

Skapa en stark affärsplan: En tydlig och realistisk affärsplan är avgörande. Den bör inkludera detaljer om hur lånet kommer att användas och en hållbar strategi för återbetalning.

Utforska olika finansieringsalternativ: Att titta bortom traditionella banker och undersöka alternativa finansieringskällor kan öppna upp nya möjligheter.

Sök professionell rådgivning: Att arbeta med finansiella experter och rådgivare kan ge företagare insikter och vägledning för att optimera sin finansiella strategi.

Bygg starka relationer med långivare: Att bygga och upprätthålla goda relationer med potentiella långivare kan underlätta låneansökningsprocessen.

 

I slutändan är svaret på frågan om det är lätt att få företagslån inte entydigt. Det beror på en rad faktorer, inklusive företagets ekonomiska hälsa, kreditvärdighet och affärsplan. Att vara medveten om utmaningarna och möjligheterna inom företagsfinansiering och att ta strategiska steg för att förbättra ens position kan vara avgörande för framgång.

För företagare är det viktigt att komma ihåg att varje låneansökan är unik och att olika långivare kan ha olika krav och prioriteringar. Genom att vara flexibel, visa ansvarsfull ekonomisk planering och vara beredd att anpassa sig till långivarens krav kan företagare öka sina möjligheter att säkra företagslån. Det är en resa som kräver noggrannhet, engagemang och en sund strategi för att navigera i företagsfinansieringens landskap och främja hållbar tillväxt och framgång för företaget.

Är det lätt att få ett företagslån?  Read More »

Installera ett plåttak

Funderar du på att installera ett plåttak på ditt hem, men osäker på om du behöver lägga ett lager plywood först? Letar du inte längre – den här artikeln kommer att ta itu med dina bekymmer och ge värdefull information om vikten av att ha en skiva under plåttak. Gör inte ett kostsamt misstag, läs vidare för att lära dig mer om pris för takläggare göteborg.

 

Vad är ett plåttak?

Ett plåttak är ett tak som är täckt med plåt. Plåttak används ofta på industribyggnader, lagerlokaler och även på bostadshus. Plåttak är populära på grund av sin hållbarhet och låga underhållskrav.

Min farfar byggde sitt hus med ett plåttak för över 50 år sedan, och det står fortfarande starkt idag. Trots snö, regn och solsken har taket hållit sig i gott skick med minimalt underhåll.

Vad är läkt?

Läkt är en svensk term som syftar på de lattor eller lister som används för att ge fästpunkten för takbeläggningar som tegel eller metallplåtar. De skapar en luftspalt mellan takbeläggningen och den underliggande konstruktionen, vilket underlättar ventilation och förhindrar fuktansamling.

Proffs tips: Se till att läkten är korrekt installerad för att förlänga livslängden på din takbeläggning och bibehålla en ordentlig ventilation.

Vad är syftet med läkt under plåttaket?

Läkt under plåttak fungerar som ett underlag för takplåten och skapar ett utrymme för ventilation. Det skyddar även takkonstruktionen från fukt och möjliggör expansion och sammandragning på grund av temperaturförändringar. Det är viktigt att läkten är tillräckligt starkt för att bära taket och att det är korrekt installerat för att säkerställa långvarig hållbarhet.

Vad händer om man inte har läkt under plåttaket?

När man installerar ett plåttak är det viktigt att ha rätt förberedelser för att säkerställa dess hållbarhet och funktion. En viktig del av detta är läkten som ligger under plåttaket. Men vad händer om man inte har läkt under plåttaket? Det finns flera risker och konsekvenser som kan uppstå, såsom fukt- och mögelskador, risken för att plåttaket blåser av och en dålig ljudisolering. Låt oss utforska dessa möjliga problem närmare.

 1. Risk för fukt- och mögelskador

Inspektera efter tecken på vattenskador. Åtgärda läckor snabbt. Se till att det finns ordentlig ventilation för att minimera fuktansamling. Använd avfuktare i fuktiga områden. Använd byggmaterial som är motståndskraftigt mot mögel.

 1. Risk för att plåttaket blåser av

Säkra kanterna: Använd lämpliga fästen för att säkra kanterna på metalltaket för att förhindra vindlyft.

Överväg takformen: För gaveltak, se till att det finns rätt förstärkning. För sadeltak, vidta åtgärder för att säkra metallplåtarna på ett tillräckligt sätt.

Rådfråga en professionell: När du är osäker är det bäst att rådfråga en takläggare för att utvärdera risken och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder.

Proffs-tips: Regelbunden underhåll och inspektion kan hjälpa till att identifiera och åtgärda potentiella problem med metalltak, vilket minskar risken för att det blåser av.

 1. Dålig ljudisolering

Otillräcklig ljudabsorption: Utan ordentligt underlag kan metalltak leda till dålig ljudisolering och tillåta yttre ljud att tränga in i interiören.

Påverkan av takmaterial: Använd ljudneddämpande material som skum eller gummiunderlag för att mildra problemet med dålig ljudisolering.

Professionell hjälp: Anlita takproffs som kan rekommendera och installera lämpliga ljudisoleringslösningar för metalltak baserat på dina specifika krav.

Hur lägger man läkt under plåttaket?

När det kommer till att lägga läkt under ett plåttak finns det flera viktiga faktorer att ta hänsyn till för att få ett hållbart och säkert resultat. I denna del av artikeln kommer vi att titta på hur man lägger läkten på rätt sätt, med fokus på tre viktiga steg: att välja rätt material, att mäta och markera platsen för läkten, och att fästa läkten på ett korrekt sätt. Genom att följa dessa steg kan du säkerställa att ditt plåttak håller i många år framöver.

 1. Välj rätt material

Beakta miljöpåverkan:

 • Utvärdera hållbarheten och livslängden på materialet.
 • Bedöm väderbeständighet:
 • Välj ett material som klarar av klimatförhållandena i området.
 • Jämför kostnaden:
 • Analysera kostnaden för olika material och beakta långsiktiga underhållskostnader.
 • Konsultera proffs:
 • Sök råd från takexperter för att fastställa det mest lämpliga materialet för dina specifika behov.
 1. Mät och markera plats för läkt

Börja med att välja lämpligt material för läkt, såsom behandlat virke. Mät och markera placeringen av läkten med hjälp av ett måttband och markeringsverktyg. Se till att placeringen av läkten följer det nödvändiga avståndet och layouten för den specifika typen av takmaterial som används. Kom alltid ihåg att dubbelkolla mätningarna för att undvika fel i placeringen av läkten. Sök dessutom professionell vägledning vid behov för korrekt placering.

 1. Fäst läkten på rätt sätt

Rengör och förbered takytan innan installationen.

Fäst läktarna med lämpliga fästen och se till att de är jämnt fördelade. Använd korrosionsbeständiga spikar eller skruvar för att förhindra nedbrytning. Se till att läktarna är nivå och säkert fästa för att ge en stabil bas för det metalltak.

Proffs tips: Följ alltid tillverkarens riktlinjer för det specifika metalltakssystemet för att säkerställa korrekt installation och långsiktig prestanda.

Regn fasad

Installera ett plåttak Read More »

Hur mycket är rimligt att ha i lån? 

Att fundera över hur mycket företags lån som är rimligt är en kritisk del av att hantera sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt. Det finns flera faktorer att överväga för att undvika överbelastning och ekonomisk stress.

1. Inkomst och utgifter:
Den första och viktigaste faktorn att överväga när man bestämmer hur mycket lån som är rimligt är ens egen ekonomi. Din totala inkomst och befintliga utgifter ger en indikation på hur mycket du har tillgängligt varje månad för lånebetalningar. Se till att lånet passar in i din ekonomiska ram utan att orsaka överbelastning.

2. Skuldkvot:
Skuldkvoten, eller förhållandet mellan din totala skuldbörda och din inkomst, är en viktig mätare för ansvarsfull låntagning. Många experter rekommenderar att skuldbördan inte överstiger en viss procent av din inkomst. Detta kan variera, men en vanlig riktlinje är att inte överskrida 35–40% av din bruttoinkomst.

3. Livsstil och prioriteringar:
Din livsstil och ekonomiska prioriteringar spelar också en roll. Det som är rimligt för en person kanske inte är lika passande för en annan. Om du till exempel prioriterar att resa eller spara till ett specifikt mål kan det påverka hur mycket lån du anser vara rimligt.

4. Nödvändiga utgifter:
Se till att ditt lån täcker nödvändiga utgifter och inte bara önskvärda eller icke-essentiella saker. Att ha ett klart syfte med lånet och att undvika onödig skuldsättning är en viktig del av ansvarsfull låntagning.

5. Finansiell stabilitet:
Din nuvarande och förväntade finansiella stabilitet spelar en roll i hur mycket lån som är rimligt. Om du förväntar dig en ökning i inkomst eller om du har en stabil karriär kan du överväga att ta ett större lån.

6. Räntesatser och lånevillkor:
Räntesatser och lånevillkor påverkar också hur mycket lån som är rimligt. En hög ränta kan öka dina lånekostnader och påverka din förmåga att hantera återbetalningar. Det är viktigt att förstå de ekonomiska konsekvenserna av lånevillkoren.

7. Krisberedskap:
Att ha en nödfond och en plan för oförutsedda händelser är en viktig del av ansvarsfull låntagning. Du bör vara beredd på oväntade utgifter och ha möjlighet att fortsätta göra lånebetalningar även om din ekonomiska situation förändras.

Slutsatser om ansvarsfull låntagning:
När du bestämmer hur mycket lån som är rimligt är det avgörande att ta en helhetssyn på din ekonomi. Att överväga din inkomst, utgifter, skuldkvot och lånevillkor ger dig en solid grund för ansvarsfull låntagning. Att vara realistisk om din ekonomiska situation och undvika överbelastning är nyckeln till att undvika ekonomiska bekymmer i framtiden.

 

I slutändan är det inte bara en siffra som definierar hur mycket lån som är rimligt att ha. Det handlar om att skapa en balans mellan dina ekonomiska mål och ditt dagliga liv. Att vara medveten om dina gränser och ta ansvar för dina finanser är det som verkligen skapar en hållbar lånesituation.

Hur mycket är rimligt att ha i lån?  Read More »

Tecken på Att Byta Taket

Taket, en viktig barriär mot naturens krafter, utsätts ständigt för påfrestningar som kan äventyra dess integritet över tid. Hur vet man då om det är dags att överväga en takbyte? Ett av de mest uppenbara tecknen är förekomsten av vattenläckor, ett varningssignal om potentiell skada på takmaterialet eller underliggande strukturer. Inspektera taket noga och leta efter synliga tecken på slitage, som sprickor, bucklor eller saknade takpannor, vilket kan indikera ett försvagat tak – fråga professionella takläggare stockholm.

 

Fuktproblemen, inklusive fuktfläckar och mögel, kan vara ett resultat av takproblem och bör inte ignoreras

Bitumenshingstak, vanligtvis kända som asfalttak, kan visa tecken på slitage genom förlust av granulat, små korn som utgör ytskiktet. Ålder spelar också en roll; om taket är över 20 år gammalt, bör en noggrann inspektion övervägas.

Andra indikationer inkluderar energiförbrukning och höjda energifakturor, vilket kan bero på en nedsatt isolering. Visuella förändringar i takets färg, speciellt om de inte försvinner med en enkel rengöring, kan vara tecken på materialets försämring. Om taket är ojämnt eller sänkt (sagging), indikerar det potentiella strukturella problem som kräver omedelbar uppmärksamhet.

Dessutom kan förändringar i hemmets struktur, som tillägg eller ombyggnader, påverka takets belastning och kräva ytterligare inspektion. Om du finner att kostnaderna för underhåll och reparationer blir orimligt höga och frekventa, kan det vara en signal om att ett takbyte kan vara mer kostnadseffektivt och långsiktigt hållbart.

 

Att byta tak är inte bara en investering i ditt hem, utan det är också ett sätt att skydda ditt boende och dess invånare

En regelbunden inspektion och uppmärksamhet på förändringar i takmiljön är avgörande för att upptäcka problem i ett tidigt skede och undvika onödiga kostnader. Innan du fäller beslutet om ett takbyte är det alltid klokt att konsultera med professionella takläggare för en noggrann utvärdering och rådgivning som är anpassad e

Grönt kupoltak

fter ditt specifika tak och omständigheter. Att agera i tid kan förlänga takets livslängd och minska risken för omfattande skador på ditt hem.

Att känna igen tidiga varningssignaler på takproblem är avgörande för att undvika potentiellt kostsamma reparationer och bevara ditt hem i optimalt skick. Dåligt underhållna tak kan leda till allvarliga konsekvenser, inklusive strukturella skador och förlust av egendom. Om du märker några av dessa tecken, som vattenläckor, synliga skador eller förändringar i takets färg, bör du överväga att agera snabbt.

Ett proaktivt tillvägagångssätt med taktjänster i uppsala, såsom regelbundna takinspektioner och upprätthållande av takets integritet, kan förlänga dess livslängd och minska risken för oväntade problem. När beslutet att byta tak väljs, är det en investering i ditt hem och dess framtid. Det kan också vara ett tillfälle att överväga modernare och mer hållbara takmaterial, som metalltak eller gröna tak, för att maximera energieffektivitet och minska miljöpåverkan. Att hålla taket i toppskick är ett förebyggande steg för att skydda ditt hem och investeringen över tid.

Tecken på Att Byta Taket Read More »

Utforska Casinovärlden: Utan Svensk Licens

I takt med att spelvärlden ständigt förändras och utvecklas finns det en mängd bettingsidor utan svensk licens tillgängliga, varav vissa inte har en svensk spellicens. Att utforska dessa casinon kan vara lockande för spelare som söker variation och nya upplevelser. Här ska vi undersöka varför vissa casino utan spelpaus väljer att inte ha en licens och vad det innebär för spelarna.

 

Varför vissa casinon saknar svensk licens
Svenska spellicenser infördes för att skapa en reglerad och säker spelmarknad för svenska spelare. Trots detta finns det fortfarande casinon som väljer att inte ansöka om eller behålla en svensk licens. Anledningarna till detta varierar, men de inkluderar ibland att undvika de stränga reglerna och skattenivåerna som följer med licensen.

 

Fördelar med casinon utan svensk licens
För spelare kan krypto casinon utan svensk licens erbjuda vissa fördelar. Eftersom dessa casinon inte behöver följa de specifika krav som den svenska spelmyndigheten ställer, har de ofta större frihet när det gäller att utforma sina bonusar och kampanjer. Det kan innebära mer varierade och lockande erbjudanden för spelarna.

 

Säkerhet och pålitlighet
En av de största oroerna när det gäller casinon utan svensk licens är säkerheten. Med den svenska licensen följer strikta regler för att skydda spelarna, inklusive krav på säkerhetsåtgärder och rättvist spel. Casinon utan denna licens är inte underkastade samma regler, vilket kan öka risken för oseriösa operatörer.

Det är därför avgörande att noga undersöka och verifiera legitimiteten hos ett casino utan svensk licens innan du registrerar dig. Genom att läsa recensioner och forska om casinots rykte kan spelare minimera risken för obehagliga överraskningar.

 

Betalsätt och valutor
Ett annat område där casinon utan svensk licens skiljer sig är betalsätt och valutor. Medan svenska licensierade casinon ofta är inriktade på svenska spelare och erbjuder lokala betalningsmetoder, kan casinon utan licens ha en bredare internationell inriktning. Det kan innebära att spelare stöter på olika valutor och betalningsalternativ som kanske inte är lika bekväma eller fördelaktiga för dem.

 

Ansvarsfullt spelande
Oavsett var ett onlinecasino är licensierat är ansvarsfullt spelande en prioritet. Spelare bör vara medvetna om sina egna spelvanor och sätta tydliga gränser för att undvika potentiella problem. Även om casinon utan svensk licens kan erbjuda spännande möjligheter, är det viktigt att förstå att de kanske inte har samma skyddsmekanismer för att hantera spelrelaterade problem.

 

Slutsatser
Att utforska casinon utan svensk licens kan vara en spännande upplevelse för de som söker variation och nya speläventyr. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om de potentiella riskerna och noga överväga säkerhetsaspekterna innan du väljer att spela på dessa plattformar. Spelare bör alltid prioritera sin egen säkerhet och söka efter pålitliga recensioner och rekommendationer innan de engagerar sig i spel på casinon utan svensk licens. I en värld av onlineunderhållning är kunskap och ansvar nyckeln till en positiv spelupplevelse.

Framtiden för casinon utan svensk licens
Trots de potentiella utmaningarna och riskerna fortsätter casinon utan svensk licens att vara en del av spelvärldens mångfald. Det är möjligt att vi i framtiden kommer att se förändringar i reglering och övervakning för att balansera spelarnas önskan om variation med behovet av säkerhet och skydd. En ökad medvetenhet om de specifika riskerna och fördelarna med casinon utan svensk licens kan också leda till att spelare tar mer informerade beslut när de väljer sina spelplattformar.

Slutligen är nyckeln till en positiv spelupplevelse att vara medveten om och ansvarig för ditt eget spelande, oavsett vilken typ av casino du väljer. Genom att följa de grundläggande principerna för ansvarsfullt spelande kan spelare njuta av spänningen och underhållningen som casinovärlden har att erbjuda, vare sig de spelar på plattformar med eller utan svensk licens.

Utforska Casinovärlden: Utan Svensk Licens Read More »

Måste man ha utbildning för att bli snickare?

Att välja en karriär som snickare i stockholm öppnar dörren till en värld av kreativitet och hantverk. Många som lockas av detta yrke frågar sig dock om det är nödvändigt med formell utbildning för att bli snickare. Svaret är inte svart eller vitt; det finns olika vägar som kan leda till en framgångsrik karriär inom snickeri.

En formell utbildning inom snickeri kan erbjuda en strukturerad och omfattande upplevelse. Yrkesskolor och lärlingsprogram är utformade för att ge studenter de grundläggande färdigheterna som krävs för att arbeta som snickare. Dessa program täcker allt från grundläggande träbearbetning till avancerade byggtekniker. Utbildningens fördel är att den ger en stadig grund och öppnar dörrar till möjligheter genom att introducera studenter till olika aspekter av yrket.

 

Å andra sidan har många framstående snickare blomstrat utan formell utbildning

Erfarenhet, självlärdhet och passion för hantverket kan vara lika värdefulla som en examen. Att spendera tid i verkstaden, arbeta på praktiska projekt och lära sig genom trial-and-error kan forma en kompetent snickare. Många framstående hantverkare har startat sin karriär som autodidakter och finslipat sina färdigheter över tid.

För dem som överväger att bli snickare utan formell utbildning är det avgörande att omge sig med rätt resurser. Att söka mentorskap eller lärlingsmöjligheter med erfarna snickare ger möjlighet att lära sig från de bästa och få praktisk erfarenhet. Det är också viktigt att engagera sig i självstudier och hålla sig uppdaterad om de senaste trenderna och teknikerna inom snickeri.

En annan aspekt att överväga är att snickaryrket är mycket brett. Från finsnickeri till byggkonstruktion finns det olika specialiseringar. Att identifiera vilken gren som lockar mest och fokusera på att utveckla färdigheter inom det området kan vara lika effektivt som att genomgå en omfattande utbildning.

 

Den ökande tillgängligheten av resurser online har också revolutionerat hur människor lär sig

Det finns nu en mängd webbplatser, videor och handledningar som erbjuder detaljerad information om träbearbetning och byggteknik. Att dra nytta av dessa resurser kan vara ett alternativ för dem som föredrar självstudier.

Sammanfattningsvis är svaret på frågan om man måste ha utbildning för att bli snickare beroende av individuella preferenser och omständigheter. Formell utbildning kan vara en givande väg, men den är inte den enda. Praktisk erfarenhet, passion och självstudier kan vara lika värdefulla för dem som strävar efter att bli skickliga snickare. Valet mellan utbildning och självstudier beror på ens personliga inlärningsstil, tillgängliga resurser och vilken väg som känns mest meningsfull för att uppnå sina karriärmål inom snickeri.

Måste man ha utbildning för att bli snickare? Read More »

Lån trots låg kreditvärdighet

Låg kreditvärdighet kan sätta käppar i hjulen om du vill ansöka om lån. Oavsett om du har låg inkomst eller tidigare ekonomiska problem leder låg kreditvärdighet till vissa tråkiga konsekvenser. Men att låna är faktiskt inte omöjligt. Med rätt information och rätt steg kan du både bli mer kreditvärdig och hitta ett bra lån på https://smslån.io. Nedan tittar vi på hur.

Vad är låg kreditvärdighet?
Kreditvärdighet har mycket att göra med vilken betalningsförmåga du har. Det har också att göra med hur du skött din ekonomi tidigare. Om du har ansökt om många snabblån under en kortare period, inte betalat dina räkningar i tid, saknar tillgångar eller har låg inkomst har du antagligen låg kreditvärdighet. Det innebär att långivare bedömer din ekonomi som svag och därför har man inte så stort förtroende för att du kan återbetala ett lån ordentligt.

Kan man förbättra sin kreditvärdighet?
Du har alla chanser att förbättra din kreditvärdighet. Det är helt upp till dig att ta tag i din ekonomi och förbättra den. Några saker som är av stor betydelse för att bli mer kreditvärdig är nedanstående:

• Hitta en heltidstjänst.
• Hitta en fast anställning.
• Betala av alla lån, framförallt snabblån, krediter och andra mindre lån.
• Samla större lån som du inte kan betala av inom det kommande året.
• Handla inte på faktura.
• Börja spara.
• Undvik kreditupplysningar genom att inte ansöka om lån.
• Ha tålamod!
Genom att följa stegen ovan kommer du garanterat höja din kreditvärdighet. Samtidigt bör du vara medveten om att det tar lite tid. Därför är det viktigt att ha tålamod genom processen.

Hur får man lån trots låg kreditvärdighet?
För att få lån trots låg kreditvärdighet bör du först jämföra långivare. Det är viktigt att du ansöker hos rätt aktör. Det beror på att dina chanser att beviljas lån är lägre och att få avslag leder bara till ännu sämre kreditvärdighet.

Börja med att jämföra flera långivare. Använd gärna en jämförelsesajt. Där kan du enkelt jämföra krav, ränta och mycket mer. Det är särskilt viktigt att du tittar på vilka krav som ställs. Då kan du säkerställa att du ansöker hos en långivare som kan acceptera din ekonomiska situation.

Att försöka städa upp din ekonomi innan du ansöker är alltid en god idé. Därför är det oftast klokt att vänta med att ansöka om ett lån. Lägg åtminstone sex månader till ett år på att förbättra din kreditvärdighet. Då har du betydligt större chanser att beviljas ett lån.

 

Lån trots låg kreditvärdighet Read More »

Varför du ska anlita rörmokare 

Det finns många fördelar med att anlita en professionell rörmokare när det handlar om dina rör och ledningar. Ibland uppstår problem och då måste problemen åtgärdas på ett sätt eller annat. Om du äger din bostad är det du som själv är ansvarig för att åtgärda problemet och förhoppningsvis minimera skadan. Vissa mindre saker kan man ofta åtgärda själv medan det är viktigt att ta hjälp med vissa mer komplexa jobb. 

Rörmokare är experter på rör 

Den största fördelen med att anlita en rörmokare är att du får kvalificerad experthjälp av utbildade rörmokare. De kan helt enkelt hjälpa dig på ett sätt du troligtvis inte kan själv, förutsatt att inte är utbildad rörmokare. Du behöver inte riskera att förvärra problemet, vilket är lätt hänt om man inte riktigt vet vad man sysslar med. Du vet helt enkelt att du får den hjälp du behöver och att resultatet är hållbart och professionellt. 

Minskad risk för skador 

En annan enormt stor fördel med att anlita en professionell rörmokare är att du minskar risken för att råka ut för tråkiga vattenskador. Allt arbete som har med vatten och rör att göra medför en del risker. Om du inte har full koll på vad du gör finns det en risk för att du inte kopplar ihop två rör ordentligt eller gör något annat som orsakar ett läckage. Om du redan har fått ett läckage är det oerhört viktigt att du tar hjälp av en rörmokare för att hitta och åtgärda källan till problemet. Annars är risken stor att du bara ytligt fixar problemet och att fukt tar sig vidare in i ditt hus. Om du inte får bukt på fukten kan mögel bildas, vilket är otroligt mycket jobbigare att hantera än en lindrig fuktskada. Därför bör du ta in en rörmokare från början. De kan hjälpa dig bedöma skadan och vidta nödvändiga åtgärder innan skadan förvärras. 

Spara din tid 

Du sparar mycket tid genom att lämna över jobbet till experter, i jämförelse med om du ger dig på jobbet själv. Oavsett om situationen är akut eller om det handlar om ett större renoveringsprojekt kommer du garanterat spara in en hel del tid på att ta in proffshjälp. 

Slipp göra jobbet själv 

Även om du är händig och anser att kan utföra jobbet själv kan du slippa det genom att anlita en rörmokare. Att arbeta med rör är ofta väldigt obekvämt då du kan behöva arbeta ihopkrupen på golvet eller i skåp. För vissa är detta inget problem, medan det är väldigt jobbigt för andra. Om du anlitar en rörmokare slipper du arbeta i obekväma ställningar och få ont i kroppen. 

Varför du ska anlita rörmokare  Read More »

Så tjänar du pengar på webben 

Det finns många fördelar med att vänja sig vid webben, en av dessa är att du kan tjäna pengar. Det måste inte handla om att bli en inflytelserik influencer eller en entreprenör, du kan börja med något enkelt som drar in en extra liten sidoinkomst. 

Fördelen är att du kan arbeta fritt och vara din egen chef. Det kan bli en rolig liten hobby som drar in några tusenlappar extra, som du sedan kan sätta in på ett sparkonto eller använda för att få en lite bättre tillvaro där hemma. 

Starta en egen hemsida 

Att starta en egen hemsida har aldrig varit enklare och det kan vara väldigt lukrativt. Du kan till exempel starta en faktasida om något som intresserar dig, eller en blogg där du kontinuerligt skriver om ett ämne som intresserar dig. 

Att sedan tjäna pengar på sidan är enkelt när man börjar få in läsare – apexseo.se. Du kan till exempel ha annonser på sidan, då får du in pengar varje gång någon besöker sidan. Det går också att ha reklamlänkar som gör att du tjänar pengar varje gång läsarna köper något från dessa. Det är perfekt när man skriver om ett specifikt ämne, då kan man rekommendera produkter kopplade till ämnet som man gillar. 

Att få in besökare till sidan behöver inte heller vara svårt, man kan ganska enkelt få in en del besökare genom att optimera sina sidor för sökmotorerna, men du har också sociala medier. Fokusera på ett enda ämne och driv sidan som ett passionsprojekt, det brukar räcka långt för att få in läsare. 

Arbeta som frilansare 

Du kan också skaffa dig ett jobb på nätet, något som miljontals människor gör världen över. Du har olika frilansarplattformar som bland annat Upwork, men det finns också sidor ägnade till specifika arbetsuppgifter, exempelvis för skribenter. 

Att börja arbeta frilans ger dig mycket frihet och du kan enkelt söka olika projekt som du gillar. Om du redan har ett jobb eller är en student, håller du dig till några mindre projekt som du tar då och då. Då kan du fortfarande ha din fritid, men ägnar du ett par timmar i veckan åt det så kan det bli några tusenlappar extra varje månad. 

Att arbeta frilans är stort och det går faktiskt att göra det på heltid, något som också är vanligt. För den som redan har ett jobb eller någon annan sysselsättning kan det istället bli en bra hobby som gör att man får in lite extra. 

Det finns otroligt många yrken att välja från beroende på vilka kunskaper och intressen du har. Skribenter, programmerare och olika typer av grafiskt arbete är väldigt vanligt. Det finns också olika typer av assistansuppgifter och det går till och med att jobba som kundtjänst. Det finns något för alla och det är absolut värt att titta på en av dessa frilansarplattformar och se om det finns något som passar dig. 

Så tjänar du pengar på webben  Read More »

Köpa båtkärra begagnat 

Att köpa en båtkärra eller båttrailer begagnat har precis som för andra marknader ökat mycket de senaste åren. Att spara pengar och spara på miljön genom att handla begagnat är inte bara trendigt utan dessutom fördelaktigt från många perspektiv. Precis som för alla andra saker som köps och säljs begagnat finns det både för- och nackdelar med att köpa båtkärra begagnat. Det gäller att du har goda kunskaper kring ämnet och vet hur du ska gå tillväga för att få igenom ett lyckat köp. 

Fördelar med att köpa en begagnad båtkärra 

De primära fördelarna med att köpa en begagnad båtkärra är följande: 

 • Du kan få en grymt fräsch och vackert båtkärra till ett mycket bättre pris än för en ny båtkärra. 
 • Modeller som inte längre finns att tillgå på marknaden kan ibland återvinnas på andrahandsmarknaden. Därmed kan du få ett större urval av olika sorters båtkärror genom att köpa begagnat. 
 • Du kan om du har tur få med dig lite extra saker och tillbehör om du köper en begagnad båtkärra. 
 • Du gör miljön en björntjänst eftersom båtkärror består av en hel del material som tär på miljön vid tillverkning. 

Det finns säkerligen en hel del andra fördelar med att köpa en begagnad båtkärra, men ovanstående fördelar tenderar att vara de anledningar som folk använder sig av när de funderar på köp av båtkärra – propellerteknik.se/. Det som är bra att tänka på är att en begagnad båtkärra kan komma med en del nackdelar. Bland annat finns det alltid en risk att återförsäljaren du köper din båtkärra av inte är ärlig gällande skicket på kärran. 

Nackdelar med att köpa en begagnad båtkärra 

Den kanske största nackdelen med att köpa en begagnad båtkärra är de risker det innebär. Om du inte är uppmärksam finns det tyvärr en risk för att du blir lurad av återförsäljaren. Därmed är det oerhört viktigt att du gör din research och vet exakt vad du ska kolla på när du är på jakt efter en båtkärra. Du får inte heller någon garanti om du köper en begagnad båtkärra, vilket kan vara en risk om något oförväntat händer med kärran. Ta därför alltid med dig en kunnig person när du ska köpa en båtkärra, i alla fall om du själv inte har kunskap inom ämnet. 

När du kontrollerar båtkärran är det viktigt att kontrollera att det inte finns några rostangrepp som är djupa på båtkärran. Se även till att ingen snabbgalvanisering genomförts på båten. Testkör gärna kärran för att kontrollera bromsarna och att övriga delar på kärran fungerar som de ska och är i fint skick. Om båtkärran har några vackra utsmyckningar är det viktigt att kontrollera dessa noggrant för att utesluta röta. 

Köpa båtkärra begagnat  Read More »

Köpråd till dig som ska köpa en obromsad båtkärra 

Trots att obromsade båtkärror är begränsade i sina användningsområden och hastigheter är det fortfarande något många båtägare väljer att införskaffa. Om du exempelvis bor väldigt nära vattnet du lägger din båt kanske du inte har behov av en riktigt båttrailer, utan en obromsad båtkärra räcker gott och väl. Då gäller det att hitta en grym båtkärra som passar dina behov.  

Regler för att köra obromsad båtkärra 

När du vill köra en obromsad båtkärra från https://propellerteknik.se/ finns det vissa regler du måste följa. 

 • Du måste ha en godkänd LGF-skylt monterad baktill 
 • Om du kör i mörker måste din vagn vara utrustad med lyktor och reflexer baktill, samt orangea reflexer på vardera sida av vagnen. 

Begränsad vikt 

En viktig detalj som många är omedvetna om är att det inte går att dra lika tung vikt med en obromsad båtkärra som med en bromsad. Om båtkärran inte har några bromsar får bruttovikten inte överstiga bruttovikten av dragfordonet. Bruttovikten för dragfordonet innefattar fordonets totalvikt inklusive all den last som finns på eller i fordonet, därmed exklusive båt och båtkärra i detta fall. Båtar i hamn - Flytta båt

När passar en obromsad båtkärra? 

I de allra flesta fall är obromsade båtkärror både billigare och enklare än bromsade båtkärror. Om du äger en mindre båt som du endast sjösätter ett fåtal gånger per säsong kan en obromsad båtkärra vara ett riktigt bra alternativ. Värt att nämna är att obromsade båtkärror inte har någon fjädring mellan ram och axel. Därmed kan själva färden vara skumpigare än med en bromsad båtkärra, framförallt om vägen är dålig och ojämn. I den situationen kan det dåliga väglaget tvinga dig att köra ännu långsammare än 30 km/h.  

Fördelar med obromsade båtkärror 

Trots att obromsade båtkärror har sina begränsningar, finns det tillfällen då den kan komma väl till användning. Den kanske största fördelen med en obromsad båtkärra är att den är smidigare och mindre i storlek. Detta passar perfekt för dig som har en mindre båt som inte väger så mycket. En obromsad båtkärra passar även för dig som ska sjösätta, vinterförvara eller transportera din båt mindre sträckor. På grund av att de är så pass smidiga att använda sig av möjliggör det för många båtägare att förvara sina mindre båtar hemma, vilket kan vara väldigt uppskattat av många. Förutsatt att båten får plats i ett garage, ett utehus eller på gården, kan en obromsad båtkärra möjliggöra för att ha båten nära året runt. På så sätt är du fullkomligt redo inför nästa säsong när våren artar sig nästkommande år. En annan fördel med obromsade båtkärror är att de är skattebefriade. 

Köpråd till dig som ska köpa en obromsad båtkärra  Read More »

Vackert golv med golvslipning – gör det själv! 

Om du har ett trägolv som du inte gjort något åt på flera år behöver du bara slipa det för att det ska bli som nytt! Det kan till och med göra så att hela rummet ser nytt ut eftersom golvytan har stor betydelse för rummets atmosfär. 

Förbered golvslipning 

Rummet behöver vara helt tomt innan du börjar med golvslipning. Det dammar mycket och du ska inte ha några värdefulla saker uppställda mot väggarna. Gå igenom golvet och kontrollera att det inte är någon spik eller något annat löst som sticker upp, du behöver också ta bort golvsocklar om du har sådana. 

Du kan hyra en golvslipmaskin för golvslipning stockholm på maskinuthyrning eller på ett byggvaruhus, det finns olika modeller och du kan diskutera val av modell med uthyraren. Samtidigt som du hyr maskinen för golvslipning ska du också hyra kantslipen så att du kommer åt alla kanter och hörn där en större golvslip inte kan komma åt.  

Verktyg

Slipa första golvet med ett grövre sandpapper som slätar ut ojämnheter. Om golvet inte har några skador eller kanske inte är slitet kan du bara mattslipa ytan så att ytliga repor försvinner. Detta gör också att ett nytt lager lack får bättre fäste i golvet. Om du vill att golvet ska bli helt “nytt” måste du slipa bort alla gamla lacklager. 

Att slipa är högljutt och väldigt dammigt och du behöver skydda dig. Du ska alltid bära hörselskydd och ansiktsmask. Om du använder en vanlig slip med sandpapper ska du montera det grova sandpappret med valsen i luften. När du startar maskinen sänker du ner valsen och börjar röra dig framåt. Om du startar maskinen med valsen i nedsänkt läge kan du få ojämnheter i golvet. 

Hur slipar man? 

När du börjar ska du alltid slipa diagonalt mot plankornas riktning så att du slätar ut om det finns något som är ojämnt på ytan eller kanske mellan plankorna. När du byter riktning ska du ta upp valsen i farten och sänka ner den igen utan att stanna. Slipmaskinen kommer inte att kunna slipa i kanter och hörn – där använder du kantslipen enligt samma teknik som du har använt på golvet. Om du inte kommer åt med den heller får du helt enkelt skrapa för hand eller använda en handslipmaskin med olika trissor. 

Du inleder slipningen med ett grovt sandpapper i golvslipmaskinen och byter sedan till ett fint sandpapper för den avslutande slipningen. När du är nöjd är det dags att torka bort allt damm. Golvet måste vara dammfritt och helt rent. Dammsug och torka. 

Efter slipningen 

Golvet behöver skyddas och ytbehandlas. Du kan välja att lacka, vaxa eller kanske olja det – lite grann beror det på din egen smak och hur rummet i övrigt ser ut. Ytbehandlingarna har lite olika utseende och fördelar. Lackning av golvet är traditionellt och en vanlig åtgärd, du lackar med olika sorters lack – det beror på vilket träslag du ska lacka på. 

När du valt ytbehandling, exempelvis lack, häller du ut den över golvet och fördelar jämnt med golvpenseln. Läs anvisningarna för den valda lacken och låt den torka enligt instruktionerna. Sandpappra om det behövs och lacka igen. Du kan lägga på flera lacklager, desto tåligare och starkare blir golvet, men det är viktigt att lacken härdar helt och hållet innan du lastar in möbler och lägger mattor på det. Avsluta med att montera tillbaka de socklar som du tagit bort. 

En kort kom ihåg-lista för utrustning: 

 • Golvslipmaskin och kantslipmaskin. 
 • Sandpapper. 
 • Dammsugare. 
 • Pensel för lack. 
 • Golvlack. 

Vackert golv med golvslipning – gör det själv!  Read More »

Kost för överviktiga 

Att vara överviktig i dagens samhälle är inte precis lätt, många retas för sin vikt och ibland räcker de vanliga klädstorlekarna inte till. Många beskylls för att ha ätit sig till sin vikt, men så är inte alltid fallet. Men hur bör man äta för att minska sin vikt om man så vill? 

 

Godis behöver inte vara boven 

Det är viktigt att tänka på att alla inte proppar i sig godis och blir överviktiga. Vissa blir det på grund av olika sjukdomar, på grund av biverkningar av mediciner eller av helt andra anledningar. Självklart är det bra hålla sötsaker till en begränsad nivå, men det har lika mycket med tandhälsan att göra som med vikten. 

 

Minska kilokalorierna 

Ju mer man rör på sig med ptgöteborg.se, desto mer kan man i regel äta. När man äter färre kilokalorier än vad man gör av med kommer man att gå ner i vikt. Samtidigt gäller det att inte äta för lite. Gör man det kommer kroppen gå in i svältläge och då mår man inte bra. Däremot bör man försöka att inte äta mer än vad kroppen gör av med på en dag. Tänk på att kroppen bränner kalorier även när man sover, när man står eller när man arbetar. 

 

Ät mättande mat 

Det är viktigt att äta mättande mat om man vill gå ner i vikt. Pasta har en tendens att mätta för stunden men man blir lika fort hungrig igen och då är det risk att skräpmat och chips kommer fram. Välj istället potatis, sallader, grovt bröd, kött och ägg som gör att mättnadskänslan håller länge. Se också till att blodsockret ligger på en jämn nivå. Vid dippar och när hungern sätter in är det lätt att man gör mindre medvetna val i köket. 

 

Mindre skräpmat 

Skräpmat behöver inte vara onyttig som sådan, men den har en tendens att inte mätta så länge. Det är alltså lätt hänt att man är hungrig en halvtimme efter att man ätit ett större meal. Att äta pizza eller hamburgare någon gång ibland är förstås helt okej, men man bör hålla det till en begränsad mängd. Till vardags går husmanskost, sallader och helt vanlig mat minst lika bra. Känner man sig osäker på om man äter rätt kan det också vara klokt att kontakta en dietist som kan hjälpa till med lite tips och råd. Men ibland kan det trots allt vara så att vikten inte minskar. Äter man mediciner som bidrar till viktuppgång kanske man måste byta preparat först innan man ändrar sin kost. 

Kost för överviktiga  Read More »

Högt tryck skapar möjligheter

Autoklaven användas inte enbart för sterilisera medicinska instrument eller matvaror, den kan också användas inom tillverkningsindustrin. En bagares stoltaste ögonblick är när hen kan öppna luckan till ugnen och ta ut ett doftande bröd. Men vad skulle du säga om du istället för ett bröd kunde ta ut en katamaran ur ugnen? Om du ”bakar” kolfiberkomposit i en ånguppvärmd autoklav härdas materialet. Det kan användas till såväl katamaraner som propellrar och motorgondoler. Ett annat användningsområde för kompositen är kamerahus till polishelikoptrar. Ånga lagrar energi mycket bättre än luft så det är ingen nackdel att använda denna energikälla när man härdar kompositmaterial i autoklav, i synnerhet när det rör sig om specialkonstruerade autoklaver på 35 meter. Fördelen är att produkter som lagats av kolfiberkomposit är lätta. Flygplan och helikoptrar får reducerade bränslekostnader. Transport och förvaring av båtar blir enklare.

Noggrannhet gör susen

Temperaturen bör vara exakt 125 °C i autoklaven för att resultatet ska bli perfekt vid denna typ av härdning. Temperaturmätningen är av största betydelse, därför placeras känsliga pt100-givare på olika platser i autoklaven. Det säger sig självt att helikoptrar, flygplan och båtar måste vara slitstarka men de bör också vara lätta. En katamaran som tillverkats av kolfiberkomposit behöver inte väga mer än 75 kilo. Om trycket blir för högt i autoklaven spricker materialet. På grund av de goda seglingsegenskaperna har dessa båtar blivit populära bland tävlingsseglare. Göran Marström, som tillsammans med båtbyggaren Per Vern är upphovsman till katamaranen,  tog OS-brons i i Tornadoklassen 1980.

En autoklav behöver underhåll

Det gäller att känna till hur till olyckor med autoklav kan förebyggas. En mätare indikerar trycket så att användaren kan öppna autoklaven utan fara. Men om mätaren är ur funktion eller visar fel värde så kan det leda till en olycka. Egentligen ska dörren ha en låsmekanism som omöjliggör att den öppnas vid högt tryck men en del olyckor har uppkommit när denna mekanism inte fungerat.

En viktig detalj i en autoklav är ventilen som innebär att ångan som bildas i autoklaven har någonstans att ta vägen när trycket ökar. Om ventilen är blockerad, kanske på grund av dålig rengöring, kommer ångan inte ut och det heta vattnet sprutar över den som öppnar dörren.

Noggrann städning och rengöring måste ske regelbundet, så att inte ventiler eller flensar blockeras. Metall kan efter lång användning  få en flammig blågrön yta och måste genast bytas ut när den inte kan klarar påfrestningarna längre. Det krävs utbildad personal för att kunna lasta autoklaven på ett riktigt sätt. En del olyckor beror på den mänskliga faktorn.

Högt tryck skapar möjligheter Read More »

Att tänka på inför badrumsrenoveringen

Att starta igång renovering i hemmet är ett projekt som ofta tar mycket mer tid än vad man tror. Badrummet är ofta en mindre plats i hemmet där vi fortfarande har mycket önskemål på olika funktioner och utformningar beroende på oss som individer. Här kommer tips att tänka på innan du sätter igång med badrumsrenoveringen.

1: Mät badrummet

Det viktigaste steget är att mäta upp badrumsytan. Detta är ett måste inför kommande steg, hur stort badrum du har påverkar vad du får plats med. Efter att du mätt badrummet kan du enkelt skissa upp hur det ser ut, och räkna ut hur du ska få plats med dina nya badrumsmöbler.

2: Golvvärme?

En extra kostnad som ofta lönar sig i längden. Detta bör du ha klart för dig redan från början, då golvslingorna kommer läggas väldigt tidigt.

3: Golvbrunn

Om du vill hålla nere kostnaderna något kommer du behöva anpassa dig efter var golvbrunnen är idag. Självklart går det att flytta rör och brunnar, men det kommer ta lite mer tid och kosta mer.

4: Budget

När vi ändå pratar om kostnader så är din budget viktig hos badrumsrenoveringstockholmslän.se/. Ha en tydlig budget innan du sätter igång med renoveringen. Budgeten kommer vara en fingervisning på vilka material, funktioner och liknande du kommer ha råd med.

5: Material

Klinker, kakel eller plastmatta? Här kommer din stil och ditt tycke in. Bestäm vilka material du vill ha i badrummet. Detta går även hand i hand med att planera in vilken stil ditt badrum ska ha. Mörkt? Ljust? Romantiskt? Eller kanske modernt retro?

6: Moodboard

Ett tips när du målar upp och planerar stilen i ditt badrum är att göra moodboards. Klistra ihop olika stilar i valt program för att få en känsla för exakt vad det är du vill ha.

En moodboard underlättar även när du vill ha hjälp av andra, till exempel i affären eller av snickaren. Genom att ha en tydlig bild skapad kan andra dela din vision och lättare göra den till verklighet.

7: Belysning

Planera in både var eluttag ska sitta och även var du vill ha belysningen. Spotlights ger dig möjligheten att variera ljuset i rummet, medan lysrör över spegeln ofta efterfrågas av dem som sminkar sig i badrummet. Planera in tidigt hur ljuset ska vara.

8: Behovsanalys

Tänk noga igenom vilka behov ni har i ditt hushåll. Mycket förvaring? Badkar för barnens skull? Tvättmaskin?

Under tiden du är i beslutsfasen är det alltid bra att göra mycket research, få inspiration i butiker och ta hjälp av kunniga människor. Gör du detta kommer du få mycket hjälp på vägen – och ditt drömbadrum är ett faktum.

Att tänka på inför badrumsrenoveringen Read More »

Gåvobrev

När ska gåvobrev upprättas?

Om en värdesak ska ges bort bör man skriva ett gåvobrev. Annars finns risk att gåvan inte anses som juridiskt bindande av arvtagare och det finns risk för tvister även om det juridiskt sett inte finns tvivel. För lös egendom gäller juridiskt att gåvan anses överlämnad just då den är överlämnad.

Om gåvan är en fastighet, en tomt eller en bostadsrätt behöver vissa formkrav uppfyllas för att gåvobrevet, och därmed gåvan, ska vara juridiskt bindande. Denna typ av gåvobrev måste också bevittnas av en tredje, icke jävig part.

Detta gåvobrev ska sedan skickas till lantmäteriet, för att lagfarten ska ändra innehavarens namn. Är det en bostadsrätt ska brevet skickas till bostadsrättsföreningen för godkännande av den nye medlemmen.

Där ska tydligt framgå relevanta data om fastigheten eller lägenheten, så som tomtnummer eller lägenhetsnummer.

För fast egendom krävs alltså ett gåvobrev, medan lös egendom inte kräver ett gåvobrev, men som sagt, det är en fördel för att tydliggöra gåvan inför övriga arvtagare eller familjemedlemmar.

Vad ska ingå i gåvobrevet?

Gåvobrevet ska innehålla:

–                           vad gåvan består av – beskrivning med relevant data

–                           vem gåvan är till – namn och personnummer

–                           vem gåvan är från – namn och personnummer

–                           hur och när gåvan ska överlåtas

–                           eventuella villkor för gåvan

I gåvobrevet kan alltså villkor för gåvan anges, om så önskas.

Här anges några exempel på villkor som kan behöva skrivas in i gåvobrevet:

Det kan vara en ungdom som erhåller en större summa pengar från en släkting där släktingen vill att pengarna ska användas för att underlätta studier. I gåvobrev skall detta då framhållas och blir då juridiskt bindande.

Ett annat exempel kan vara en bil som skänks med förbehållet att den ska användas för övningskörning för att uppnå ett giltigt körkort.

Om det är ett fritidshus som ska skänkas bort så kan nyttjanderätt regleras.

Det kan handla om övriga medlemmar i familjens nyttjanderätt, eller nuvarande ägares nyttjanderätt. Det kan också anges att gåvans mottagare inte får sälja eller pantsätta gåvan inom en viss tid.

Om gåvan ges till ett omyndigt barn så kan man skriva in att gåvan får nyttjas först då barnet blir myndigt.

Gåvobrevet måste skrivas under av de (minst) två parter som är inblandade.

Hur skapar man ett gåvobrev?

På nätet finns ett stort antal schabloniserade mallar för gåvobrev att använda men jag vill ändå rekommendera att gåvobrev helst upprättas med hjälp av en jurist för att juridiskt korrekta formuleringar och form ska uppnås.

Det kan vara mer komplext än man tror att skänka bort värdefulla saker, och en jurist kan se saker som bör tänkas över som man kanske inte ser själv.

Gåvobrev Read More »

Ett helt nytt kök med hjälp av dekorplast

En köksrenovering behöver bara kosta 500 kr… i alla fall om enbart dekorplast används. Det är ett extremt billigt sätt att ändra utseendet på köket utan att göra ”för stora” ingrepp. Framförallt är det smidigt i hyresrätter där hyresgästen inte får göra någon större köksrenovering utan hyresvärdens tillstånd.

Dekorplast – Den billiga köksrenoveringen

Ett helt nytt utseende – med en rulle plast…

Dekorplast kan användas på alla plana ytor i ett flertal rum. Det kan exempelvis sättas på brädorna mellan trappstegen istället för att enbart ha vit färg där likväl som på köksluckor och kökslådor. Plasten finns både i starka färger samt imitationer. Dagens imitationer är så pass lika originalet att det krävs att en person rör vid köksluckan för att inse att det inte är äkta trä.

På detta sätt kan en ”snabb köksrenovering” genomföras då material på luckorna ”byts” ut och arbetsbänken plötsligt blir marmor istället för en sliten skiva.

Nytt kakel?

Det är inte enbart plana arbetsytor som kan förändras. Dekorplast kan även användas på kakel i köket. Matcha kakel och arbetsytan hos https://köksrenoveringstockholmslän.se enkelt med samma nyans på plasten. Skulle familjen tröttna på färgen eller av annan anledning vilja byta är det enkelt och billigt.

Vill du spara pengar – gör inte en stor köksrenovering – välj istället att lägga pengarna på detaljerna. Utöver att ha dekorplast på plana ytor kan krokar monteras, hyllor i skåpen ändras och funktionella detaljer köpas in. Det kommer fortfarande bara bli en kostnad på någon tusenlapp.

Stor fördel vid hyresrätt

Personer som bor i hyresrätter får enbart genomföra en köksrenovering om de återställer köket till dess ursprungliga skicka innan utflytt. Att betala en stor summa för att göra köket snyggt – och sedan återställa – är knappast ett ekonomiskt bra alternativ. Då finns två alternativ:

 • Kan hyresvärden betala en köksrenovering?

Hyresvärden har till stor sannolikhet en plan över när köksrenovering är tänkt att ske. Är det flera år kvar är sannolikheten att detta tidigareläggs mycket liten. I vissa fall kan de godkänna att hyresgästen gör en större renovering men i detta fall får gästen själv betala allt.

 • Enklare inredning och design

En av de stora fördelarna med dekorplast är att det är lika lätt att sätta fast som att ta bort. Det tar därmed under en timme att återställa hela köket till dess ursprungliga skick. De som vill göra det lite mer elegant kan även byta knoppar och beslag. Men spar de gamla om hyresvärden anser att dessa ska monteras tillbaka.

Ett helt nytt kök med hjälp av dekorplast Read More »

Lättare än någonsin att få ett vitare leende hemma

Var man än vänder sig ser man människor med vita och friska tänder, främst i reklamkampanjer. Det kan kännas tråkigt att inte själv tillhöra dem som har ett vitt och glänsande leende, men tack vare nya tandblekningsprodukter på marknaden finns det goda möjligheter att skaffa sig ett vitare leende helt på egen hand, utan hjälp av tandläkare. Läs mer nedan om hur du kan gå tillväga för att själv ge dig eller någon du tycker om ett vitare leende.

Behovet av ett vitare leende

Att få ett märkbart vitare leende var länge något som man bara kunde få i tandläkarstolen, men långt ifrån alla var villiga att sätta sig en extra lång stund i den dyra tandläkarstolen enbart av estetiska skäl. Dock har behovet av ett vitare leende funnits i flera årtionden. Det har länge funnits tandkrämer på marknaden som har påståtts ha en blekande effekt på tänderna, men på grund av deras innehåll och på den förmodade negativa effekten som de sägs ha på emaljen, så har folk velat ha bättre och säkrare alternativ för deras tänder.

Större utbud

Eftersom behovet av ett vitare leende har varit stort, så har det fått många aktörer att vilja ta fram produkter för att bemöta den stora efterfrågan. Det har gjort att det har dykt upp mängder av olika typer av tandblekningskit, men även tandkrämer som bleker tänderna på ett nytt och säkrare sätt jämfört med tidigare. Det är även tack vare internet som utbudet av olika produkter har blivit större, då man inte längre är beroende av utbudet som finns i sitt eget land och/eller i den lokala butiken. Det har bidragit till att folk runt om i världen har fått fler tandblekningsalternativ att välja mellan.

Vita tänder hemma

För dig som vill skaffa ett vitare leende finns många alternativ. Antingen kan du göra som man alltid har gjort och sätta dig i tandläkarstolen, eller så kan du göra som många andra redan gör runt om i världen, nämligen att bleka tänderna hemma. För att hitta rätt produkt för tandblekning hemma eller ditt ändamål kan du börja med att besöka din lokala butik eller apotek, som kanske kan tänkas sälja tandblekningsprodukter. Annars har du ett brett utbud på nätet i form av tandblekningskit och tandkrämer. Vad sägs om ett praktiskt litet tandblekningskit med färdiga remsor att sätta på tänderna? Då slipper du fumla med tandskenor och blekningsmedel. Eller så kanske du föredrar en naturlig och vardaglig blekning med hjälp av aktivt kol? Det finns massor av tandkrämer som innehåller aktivt kol som har en blekande effekt på gula och missfärgade tänder.

Lättare än någonsin att få ett vitare leende hemma Read More »

Så går en badrumsrenovering till

Att göra en badrumsrenovering är något som husägare gärna skulle göra. Det finns en föreställning om att det skulle vara dyrt – vilket det är i många fall – men en del klarar av att göra en fin badrumsrenovering på budget. Ett badrum höjer helhetsintrycket av huset, och när det är renoverat och fint är det en plats att slappna av och få ens stund för sig själv.

Så hur går det egentligen till?

Planera

Det första steget i en badrumsrenovering är att planera. Mät rummet ordentligt och rita hur du önskar att det ska vara. Här är det ett bra läge att titta på inspiration. På nätet finns gott om bilder på fina badrum i olika stilar – bara en sökning bort. Det gäller även att tänka praktiskt under det här steget. Vad är genomförbart?

Gör en budget

Det här steget är en kritisk del för många. Ofta vill man gärna pressa budgeten så gott det går under en badrumsrenovering, men det är givetvis viktigt att se till att man inte gör något som sticker iväg för långt i pris. Var inte alltför generös med budgettaket, utan sätt den relativt lågt. På så vis har du utrymme för oförutsedda utgifter, vilket ofta sker just under renoveringar.

Riv det gamla

Att riva det gamla brukar ses som ett av de enklare stegen under en badrumsrenovering. I de flesta fall är det något som den normalhändiga kan göra själv. Om du känner dig osäker på något som har med VVS att göra (till exempel hur du stänger av och pluggar vatten) är det en god idé att kontakta en rörmokare. Ska du göra ett omfattande rivarbete är det troligt att du behöver hyra en container.

Montera avlopp

Att montera avloppsrör och golvbrunnar är kanske något som du behöver hjälp från en rörmokare med, men många klarar av att göra det på egen hand. Ska du göra det själv bör du vara noggrann med att följa anvisningarna för badrumsrenovering som följer med när du köper rör och golvbrunn. Viktigt att känna till är att golvbrunnar måste fästas i bjälklaget. Ett bra materialval för rör är PEX, som har god livslängd och som tål låga temperaturer utan att påverkas nämnvärt.

Elen

Elen är ett område som man bör vara försiktig med. Att koppla och dra el är något som ska utföras av en behörig installatör. Arbeten som att montera elrör och dosor är dock något som du kan göra själv.

För många är elen en omfattande del av en badrumsrenovering – se till att vara underrättad kring vad du faktiskt får göra och inte. Sker en olycka kan det bli problem med försäkringsbolaget, som kanske kommer fram till att skadorna skedde till följd av arbete som inte varit fackmannamässigt utfört.

Inredning

Det här tycker många är den roligaste delen av en badrumsrenovering. Att koppla in toalett, handfat, badkar och dusch är tillfredsställande när man ser hur resultatet blir. Samma med att koppla in el och montera badrumsskåp och liknande.

Lycka till med din badrumsrenovering!

Så går en badrumsrenovering till Read More »

Badrumsrenovering – Quick fix

Ett fint badrum blir allt viktigare för många människor. Det ska vara ett rum att trivas i och vara stolt över. För många kan det dock kännas som hemmets skamfläck med trista plastmattor och smutsiga fogar. Känner du igen dig kan det vara dags för en snabb badrumsrenovering som inte behöver kosta skjortan.  Här kommer några tips på snabba, enkla och billiga lösningar på att fräscha upp badrummet.

Steg 1 – Badrumsrenovering minimum

Rensa alla skåp och lådor.

En enkel grej som ger förvånande bra resultat. Det finns nog en hel del grejer som gjort sitt och bara står och samlar damm. Genom att rensa blir badrummet mindre stökigt och ger ett lugnare intryck.

Rengör badrummet noggrant.

Även detta är en enkel och billig form av badrumsrenovering. Det är mycket skit och missfärgningar som går bort med rätt städprodukter, ta bara duschdraperiet som ett exempel. Ett rent badrum är precis vad det låter, ett fräscht badrum.

Gör en budget

Gör en budget över hur mycket pengar du vill lägga ner. Prioritera vad som är viktigast i ditt badrum och vad du ska lägga krutet. En budget som håller koll på kostnaderna är därför bra att göra.

Steg 2 –Badrumsrenovering basic

Måla fogar och byt silikon

Måla fogarna med våtrumsfärg och byt ut silikon som blivit gul och missfärgad. En enkel och billig sak att göra för att fräscha upp och ge badrummet en helt ny känsla.

Tråkigt kakel?

Har du kakel som inte är det roligaste är den snabbaste och billigaste lösningen att fästa kakeldekor på det befintliga kaklet. På så sätt kan du ändra badrummets look helt efter dina önskemål och preferenser.

Byt blandare

Att byta blandare till handfatet och duschen kan göra underverk. Välj en stil som passar dig och gör badrummet personligt och unikt.

Byt möbler

Med nya möbler kan badrummet tas till en helt ny nivå. Vad behöver du mer av? Bättre förvaring, större spegel, bättre ljus och ny toasits? Här kan kreativiteten flöda, välj mellan att köpa nytt eller begagnat för en ännu mer personlig prägel på badrummet.

Steg 3 – Badrumsrenovering med extra piff

Det lilla extra

Sist men inte minst, piffet! In med växter och grönt, ett doftljus och nya fräscha handdukar. Små enkla detaljer som gör en enkel badrumsrenovering komplett.

Följer du dessa tre steg i en enkla renovering får du ett badrum att trivas i och vara stolt över. Lycka till med din badrumsrenovering!

Badrumsrenovering – Quick fix Read More »

Vad är stommar? – och 7 andra frågor om köksrenovering

Kan man göra en köksrenovering själv?

Ja, en person som är väl insatt i snickeri och VVS samt är auktoriserad elektriker kan genomföra en köksrenovering själv. Det är däremot ytterst få privatpersoner som har den kompetensen. Installationer inom el ska genomföras av auktoriserad elektriker och för säkerhetsskull bör certifierad VVS-tekniker anlitas för dragningar av rör. Genomför enbart de moment som du känner dig helt säker på – låt en hantverkare göra resten.

Hur mycket är rotavdraget på?

Rotavdraget är på 30 % på kostnaden som uppstår för arbete. Detta upp till 50 000 kr per person som är skriven på bostaden.

Vad gäller för bostadsrätt?

Med bostadsrätt finns ett delat ansvar mellan bostadsrättsinnehavaren och föreningen. Den boende kan genomföra en köksrenovering utan att behöva fråga föreningen. Det är när ledningarna övergår till stammar som ansvaret kommer på föreningen. Det är därmed en skillnad mellan köksrenovering och badrumsrenovering då det i ett badrum finns en golvbrunn (som därmed är gränsen till föreningens ansvar).

Måste stommarna alltid bytas vid renovering? 

Nej, om stommarna är av bra kvalité kan dessa vara kvar. De kan även delvis byggas om i det fall som detta behövs. Köksrenovering kan vara allt från att byta färg på inredningen till att ta bort allt och bygga upp helt nya stommar.

Vad är kakeldekor?

Kakeldekor är ett enkelt sätt att skapa förändring i köket – till en låg kostnad. Det är tunna plastark som fästes på kakel och andra helt plana underlag. En plastfilm som monteras exempelvis på en arbetsbänk eller som stänkskydd. Är det enbart ett snyggare kök som önskas är detta betydligt enklare och billigare än en köksrenovering.

Vad är trender inom köksrenovering 2020?

Några av de trender som vuxit sig allt starkare 2020 är öppna förvaringsytor, mer gemenskapsytor samt att den öppna planlösningen blir ännu mer populär. Dessutom tar digitaliseringen ännu fler steg in på köksmarknaden. Med ”smarta produkter” och fler apparater i köket krävs fler eluttag, uppkoppling samt USB-utgångar.

Vad är 3D-skiss?

Flera av de företag som säljer köksinredning erbjuder sina kunder att skapa det framtida köket genom en 3D-skiss. Via en programvara kan köket ritas upp och därefter möbleras på flera olika sätt. Genom 3D-programmet går det lätt att se hur olika alternativ skulle upplevas på plats. Det är därmed det bästa sättet att planera sin köksrenovering. Detta utifrån att programmet gör det så enkelt att se köket i olika färger, med olika inredning och från olika vinklar.

Vad är stommar? – och 7 andra frågor om köksrenovering Read More »