Vad är stommar? – och 7 andra frågor om köksrenovering

Kan man göra en köksrenovering själv?

Ja, en person som är väl insatt i snickeri och VVS samt är auktoriserad elektriker kan genomföra en köksrenovering själv. Det är däremot ytterst få privatpersoner som har den kompetensen. Installationer inom el ska genomföras av auktoriserad elektriker och för säkerhetsskull bör certifierad VVS-tekniker anlitas för dragningar av rör. Genomför enbart de moment som du känner dig helt säker på – låt en hantverkare göra resten.

Hur mycket är rotavdraget på?

Rotavdraget är på 30 % på kostnaden som uppstår för arbete. Detta upp till 50 000 kr per person som är skriven på bostaden.

Vad gäller för bostadsrätt?

Med bostadsrätt finns ett delat ansvar mellan bostadsrättsinnehavaren och föreningen. Den boende kan genomföra en köksrenovering utan att behöva fråga föreningen. Det är när ledningarna övergår till stammar som ansvaret kommer på föreningen. Det är därmed en skillnad mellan köksrenovering och badrumsrenovering då det i ett badrum finns en golvbrunn (som därmed är gränsen till föreningens ansvar).

Måste stommarna alltid bytas vid renovering? 

Nej, om stommarna är av bra kvalité kan dessa vara kvar. De kan även delvis byggas om i det fall som detta behövs. Köksrenovering kan vara allt från att byta färg på inredningen till att ta bort allt och bygga upp helt nya stommar.

Vad är kakeldekor?

Kakeldekor är ett enkelt sätt att skapa förändring i köket – till en låg kostnad. Det är tunna plastark som fästes på kakel och andra helt plana underlag. En plastfilm som monteras exempelvis på en arbetsbänk eller som stänkskydd. Är det enbart ett snyggare kök som önskas är detta betydligt enklare och billigare än en köksrenovering.

Vad är trender inom köksrenovering 2020?

Några av de trender som vuxit sig allt starkare 2020 är öppna förvaringsytor, mer gemenskapsytor samt att den öppna planlösningen blir ännu mer populär. Dessutom tar digitaliseringen ännu fler steg in på köksmarknaden. Med ”smarta produkter” och fler apparater i köket krävs fler eluttag, uppkoppling samt USB-utgångar.

Vad är 3D-skiss?

Flera av de företag som säljer köksinredning erbjuder sina kunder att skapa det framtida köket genom en 3D-skiss. Via en programvara kan köket ritas upp och därefter möbleras på flera olika sätt. Genom 3D-programmet går det lätt att se hur olika alternativ skulle upplevas på plats. Det är därmed det bästa sättet att planera sin köksrenovering. Detta utifrån att programmet gör det så enkelt att se köket i olika färger, med olika inredning och från olika vinklar.