Installera ett plåttak

Funderar du på att installera ett plåttak på ditt hem, men osäker på om du behöver lägga ett lager plywood först? Letar du inte längre – den här artikeln kommer att ta itu med dina bekymmer och ge värdefull information om vikten av att ha en skiva under plåttak. Gör inte ett kostsamt misstag, läs vidare för att lära dig mer om pris för takläggare göteborg.

 

Vad är ett plåttak?

Ett plåttak är ett tak som är täckt med plåt. Plåttak används ofta på industribyggnader, lagerlokaler och även på bostadshus. Plåttak är populära på grund av sin hållbarhet och låga underhållskrav.

Min farfar byggde sitt hus med ett plåttak för över 50 år sedan, och det står fortfarande starkt idag. Trots snö, regn och solsken har taket hållit sig i gott skick med minimalt underhåll.

Vad är läkt?

Läkt är en svensk term som syftar på de lattor eller lister som används för att ge fästpunkten för takbeläggningar som tegel eller metallplåtar. De skapar en luftspalt mellan takbeläggningen och den underliggande konstruktionen, vilket underlättar ventilation och förhindrar fuktansamling.

Proffs tips: Se till att läkten är korrekt installerad för att förlänga livslängden på din takbeläggning och bibehålla en ordentlig ventilation.

Vad är syftet med läkt under plåttaket?

Läkt under plåttak fungerar som ett underlag för takplåten och skapar ett utrymme för ventilation. Det skyddar även takkonstruktionen från fukt och möjliggör expansion och sammandragning på grund av temperaturförändringar. Det är viktigt att läkten är tillräckligt starkt för att bära taket och att det är korrekt installerat för att säkerställa långvarig hållbarhet.

Vad händer om man inte har läkt under plåttaket?

När man installerar ett plåttak är det viktigt att ha rätt förberedelser för att säkerställa dess hållbarhet och funktion. En viktig del av detta är läkten som ligger under plåttaket. Men vad händer om man inte har läkt under plåttaket? Det finns flera risker och konsekvenser som kan uppstå, såsom fukt- och mögelskador, risken för att plåttaket blåser av och en dålig ljudisolering. Låt oss utforska dessa möjliga problem närmare.

 1. Risk för fukt- och mögelskador

Inspektera efter tecken på vattenskador. Åtgärda läckor snabbt. Se till att det finns ordentlig ventilation för att minimera fuktansamling. Använd avfuktare i fuktiga områden. Använd byggmaterial som är motståndskraftigt mot mögel.

 1. Risk för att plåttaket blåser av

Säkra kanterna: Använd lämpliga fästen för att säkra kanterna på metalltaket för att förhindra vindlyft.

Överväg takformen: För gaveltak, se till att det finns rätt förstärkning. För sadeltak, vidta åtgärder för att säkra metallplåtarna på ett tillräckligt sätt.

Rådfråga en professionell: När du är osäker är det bäst att rådfråga en takläggare för att utvärdera risken och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder.

Proffs-tips: Regelbunden underhåll och inspektion kan hjälpa till att identifiera och åtgärda potentiella problem med metalltak, vilket minskar risken för att det blåser av.

 1. Dålig ljudisolering

Otillräcklig ljudabsorption: Utan ordentligt underlag kan metalltak leda till dålig ljudisolering och tillåta yttre ljud att tränga in i interiören.

Påverkan av takmaterial: Använd ljudneddämpande material som skum eller gummiunderlag för att mildra problemet med dålig ljudisolering.

Professionell hjälp: Anlita takproffs som kan rekommendera och installera lämpliga ljudisoleringslösningar för metalltak baserat på dina specifika krav.

Hur lägger man läkt under plåttaket?

När det kommer till att lägga läkt under ett plåttak finns det flera viktiga faktorer att ta hänsyn till för att få ett hållbart och säkert resultat. I denna del av artikeln kommer vi att titta på hur man lägger läkten på rätt sätt, med fokus på tre viktiga steg: att välja rätt material, att mäta och markera platsen för läkten, och att fästa läkten på ett korrekt sätt. Genom att följa dessa steg kan du säkerställa att ditt plåttak håller i många år framöver.

 1. Välj rätt material

Beakta miljöpåverkan:

 • Utvärdera hållbarheten och livslängden på materialet.
 • Bedöm väderbeständighet:
 • Välj ett material som klarar av klimatförhållandena i området.
 • Jämför kostnaden:
 • Analysera kostnaden för olika material och beakta långsiktiga underhållskostnader.
 • Konsultera proffs:
 • Sök råd från takexperter för att fastställa det mest lämpliga materialet för dina specifika behov.
 1. Mät och markera plats för läkt

Börja med att välja lämpligt material för läkt, såsom behandlat virke. Mät och markera placeringen av läkten med hjälp av ett måttband och markeringsverktyg. Se till att placeringen av läkten följer det nödvändiga avståndet och layouten för den specifika typen av takmaterial som används. Kom alltid ihåg att dubbelkolla mätningarna för att undvika fel i placeringen av läkten. Sök dessutom professionell vägledning vid behov för korrekt placering.

 1. Fäst läkten på rätt sätt

Rengör och förbered takytan innan installationen.

Fäst läktarna med lämpliga fästen och se till att de är jämnt fördelade. Använd korrosionsbeständiga spikar eller skruvar för att förhindra nedbrytning. Se till att läktarna är nivå och säkert fästa för att ge en stabil bas för det metalltak.

Proffs tips: Följ alltid tillverkarens riktlinjer för det specifika metalltakssystemet för att säkerställa korrekt installation och långsiktig prestanda.

Regn fasad