Gåvobrev

När ska gåvobrev upprättas?

Om en värdesak ska ges bort bör man skriva ett gåvobrev. Annars finns risk att gåvan inte anses som juridiskt bindande av arvtagare och det finns risk för tvister även om det juridiskt sett inte finns tvivel. För lös egendom gäller juridiskt att gåvan anses överlämnad just då den är överlämnad.

Om gåvan är en fastighet, en tomt eller en bostadsrätt behöver vissa formkrav uppfyllas för att gåvobrevet, och därmed gåvan, ska vara juridiskt bindande. Denna typ av gåvobrev måste också bevittnas av en tredje, icke jävig part.

Detta gåvobrev ska sedan skickas till lantmäteriet, för att lagfarten ska ändra innehavarens namn. Är det en bostadsrätt ska brevet skickas till bostadsrättsföreningen för godkännande av den nye medlemmen.

Där ska tydligt framgå relevanta data om fastigheten eller lägenheten, så som tomtnummer eller lägenhetsnummer.

För fast egendom krävs alltså ett gåvobrev, medan lös egendom inte kräver ett gåvobrev, men som sagt, det är en fördel för att tydliggöra gåvan inför övriga arvtagare eller familjemedlemmar.

Vad ska ingå i gåvobrevet?

Gåvobrevet ska innehålla:

–                           vad gåvan består av – beskrivning med relevant data

–                           vem gåvan är till – namn och personnummer

–                           vem gåvan är från – namn och personnummer

–                           hur och när gåvan ska överlåtas

–                           eventuella villkor för gåvan

I gåvobrevet kan alltså villkor för gåvan anges, om så önskas.

Här anges några exempel på villkor som kan behöva skrivas in i gåvobrevet:

Det kan vara en ungdom som erhåller en större summa pengar från en släkting där släktingen vill att pengarna ska användas för att underlätta studier. I gåvobrev skall detta då framhållas och blir då juridiskt bindande.

Ett annat exempel kan vara en bil som skänks med förbehållet att den ska användas för övningskörning för att uppnå ett giltigt körkort.

Om det är ett fritidshus som ska skänkas bort så kan nyttjanderätt regleras.

Det kan handla om övriga medlemmar i familjens nyttjanderätt, eller nuvarande ägares nyttjanderätt. Det kan också anges att gåvans mottagare inte får sälja eller pantsätta gåvan inom en viss tid.

Om gåvan ges till ett omyndigt barn så kan man skriva in att gåvan får nyttjas först då barnet blir myndigt.

Gåvobrevet måste skrivas under av de (minst) två parter som är inblandade.

Hur skapar man ett gåvobrev?

På nätet finns ett stort antal schabloniserade mallar för gåvobrev att använda men jag vill ändå rekommendera att gåvobrev helst upprättas med hjälp av en jurist för att juridiskt korrekta formuleringar och form ska uppnås.

Det kan vara mer komplext än man tror att skänka bort värdefulla saker, och en jurist kan se saker som bör tänkas över som man kanske inte ser själv.