Högt tryck skapar möjligheter

Autoklaven användas inte enbart för sterilisera medicinska instrument eller matvaror, den kan också användas inom tillverkningsindustrin. En bagares stoltaste ögonblick är när hen kan öppna luckan till ugnen och ta ut ett doftande bröd. Men vad skulle du säga om du istället för ett bröd kunde ta ut en katamaran ur ugnen? Om du ”bakar” kolfiberkomposit i en ånguppvärmd autoklav härdas materialet. Det kan användas till såväl katamaraner som propellrar och motorgondoler. Ett annat användningsområde för kompositen är kamerahus till polishelikoptrar. Ånga lagrar energi mycket bättre än luft så det är ingen nackdel att använda denna energikälla när man härdar kompositmaterial i autoklav, i synnerhet när det rör sig om specialkonstruerade autoklaver på 35 meter. Fördelen är att produkter som lagats av kolfiberkomposit är lätta. Flygplan och helikoptrar får reducerade bränslekostnader. Transport och förvaring av båtar blir enklare.

Noggrannhet gör susen

Temperaturen bör vara exakt 125 °C i autoklaven för att resultatet ska bli perfekt vid denna typ av härdning. Temperaturmätningen är av största betydelse, därför placeras känsliga pt100-givare på olika platser i autoklaven. Det säger sig självt att helikoptrar, flygplan och båtar måste vara slitstarka men de bör också vara lätta. En katamaran som tillverkats av kolfiberkomposit behöver inte väga mer än 75 kilo. Om trycket blir för högt i autoklaven spricker materialet. På grund av de goda seglingsegenskaperna har dessa båtar blivit populära bland tävlingsseglare. Göran Marström, som tillsammans med båtbyggaren Per Vern är upphovsman till katamaranen,  tog OS-brons i i Tornadoklassen 1980.

En autoklav behöver underhåll

Det gäller att känna till hur till olyckor med autoklav kan förebyggas. En mätare indikerar trycket så att användaren kan öppna autoklaven utan fara. Men om mätaren är ur funktion eller visar fel värde så kan det leda till en olycka. Egentligen ska dörren ha en låsmekanism som omöjliggör att den öppnas vid högt tryck men en del olyckor har uppkommit när denna mekanism inte fungerat.

En viktig detalj i en autoklav är ventilen som innebär att ångan som bildas i autoklaven har någonstans att ta vägen när trycket ökar. Om ventilen är blockerad, kanske på grund av dålig rengöring, kommer ångan inte ut och det heta vattnet sprutar över den som öppnar dörren.

Noggrann städning och rengöring måste ske regelbundet, så att inte ventiler eller flensar blockeras. Metall kan efter lång användning  få en flammig blågrön yta och måste genast bytas ut när den inte kan klarar påfrestningarna längre. Det krävs utbildad personal för att kunna lasta autoklaven på ett riktigt sätt. En del olyckor beror på den mänskliga faktorn.