Gåvobrev

När ska gåvobrev upprättas?

Om en värdesak ska ges bort bör man skriva ett gåvobrev. Annars finns risk att gåvan inte anses som juridiskt bindande av arvtagare och det finns risk för tvister även om det juridiskt sett inte finns tvivel. För lös egendom gäller juridiskt att gåvan anses överlämnad just då den är överlämnad.

Om gåvan är en fastighet, en tomt eller en bostadsrätt behöver vissa formkrav uppfyllas för att gåvobrevet, och därmed gåvan, ska vara juridiskt bindande. Denna typ av gåvobrev måste också bevittnas av en tredje, icke jävig part. read more

Gåvobrev Read More »